Handelsvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet.

Källarväggar isolerade med dubbla lager 100mm isodrän.

Utfört Mars 2015

Nästa: Envägen