Ugglemossvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet från -45. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Maj 2015

Nästa: Glädjevägen