Ängshalsvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Oktober 2015

Nästa: Eksätravägen