Alviksvägen, Bromma

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört April 2016

Nästa: Lisebergsvägen 124, Älsvjö