Danielsvägen, Södertälje

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört juli 2017

Nästa: Klostervägen, Gustavsberg