Dränering Hässelby, Blåeldsvägen

Dahlmark

Projektledare

Malek Gesher
malek@dahlmark.se
070-7777209

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Grund isolerad med 100mm iSODRÄN®.
Utfört - November 2015