Dränering Södertälje, Ågärdevägen

Dahlmark

Projektledare

Malek Gesher
malek@dahlmark.se
070-7777209

Projektbeskrivning
På denna fastighet i SÖDERTÄLJE har Dahlmark Entreprenad utfört en dränering enligt ISODRÄN®-metoden med 100mm isodrän.

Utfört - Januari 2018