Dränering Spånga, Järneksvägen

Dahlmark

Projektledare

Malek Gesher
malek@dahlmark.se
070-7777209

Projektbeskrivning
På denna fastighet i Spånga har Dahlmark Entreprenad utfört en dränering.

Dränering med 100mm isodrän.

Utfört - Februari 2018