Eksätravägen

Dränering med isodrän metoden. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Oktober 2015

Nästa: Ellaparksvägen