Envägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet.

Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört April 2015

Nästa: Ranvägen