Finnvidsvägen, Danderyd

Nästa: Delägargatan, Enskede gård