Jädersvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet från -57 Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Juli 2015

Nästa: Sörgärdesvägen