Karpvägen - Lidingö

Dränering med isodrän metoden av fastighet.

Källarväggar isolerade med dubbla lager 100mm isodrän.

Utfört December 2014

Nästa: Oviksgatan