Klisättravägen, Älta

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med dubbla lager 100mm isodrän.

Utfört Januari 2016

Nästa: Herrviksvägen, Värmdö