Smörblommegränd

Dränering med isodrän metoden av fastighet från -70. Källarväggar isolerade 100mm isodrän.

Utfört November 2014

Nästa: Karpvägen - Lidingö