Storängsvägen, Vändelsö

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med dubbla lager 100mm isodrän.

Utfört oktober 2016

Nästa: Finnvidsvägen, Danderyd