Vällingbyvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Maj 2017

Nästa: Ektorpsvägen, Nacka