Ta hand om din dränering – då mår den bra

När Dahlmark är klar med din dränering kommer huset återfå sina kvaliteter. Väggarna börjar andas, inomhusklimatet blir varmare och luften friskare.

Dräneringen i sig behöver inget underhåll men det är bra om du ser över helheten ett par gånger per år.

Tätningen mellan täcklisten och fasaden ska vara intakt. Detsamma gäller skarven mellan sockelisoleringen och ISODRÄN®-skivan.

KONTROLLERA TÄCKLISTEN

Har otätheter uppstått betyder det sannolikt att marken sjunkit några centimeter. Se till att höja markytan och var noga med att skapa lutning bort från huset. Observera att filterduken långsamt vittrar sönder om den utsätts för solljus.

RENSA RÖREN

Kontrollera stuprören med jämna mellanrum. Spola rent med trädgårdsslangen om det fastnat löv och smuts.

VÄLJ TRYGGHET

Dahlmark erbjuder kvalitetssäkrad dränering med ISODRÄN.