Delägargatan, Enskede gård

Nästa: Norrstigen, Lidingö