Lemmings Väg, Enskede

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Augusti 2016

Nästa: Margaretavägen, Enskede