Almvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet från -56. Källarväggar isolerade med dubbla lager 100mm isodrän.

Utfört Februari 2015

Nästa: Ringvägen