Plogvägen, Täby

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört April 2017

Nästa: Gesällbacken, Häghersten