Ranvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet från -70. Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Mars 2015

Nästa: Mälarvägen