Ringvägen

Dränering med isodrän metoden av fastighet från -66 Källarväggar isolerade med 100mm isodrän.

Utfört Mars 2015

Nästa: Handelsvägen