Blåeldsvägen, Hässelby

Dränering med isodrän metoden av fastighet. Grund isolerad med 100mm isodrän.

Utfört Novemberj 2015

Nästa: Falkbergsvägen, Tullinge