Fornborgsgränd - Bromma

Projektbeskrivning

På Denna vackra fastighet i Bromma har Dahlmark Entreprenad utfört en dränering. Dränering ca 30m enl. isodrän metoden, isodränskivor monteras på fasaden under markytan.

Nya dräneringsrör monteras. Nya dagvatten ledningar monteras under jord till kommunal dagvatten brunn.

Utfört

November 2017

Priser

Läs mer om kostnad för dränering här

Nästa: Norrhagsvägen, Älsvjö